?

Log in

No account? Create an account
Екзарх Всього Існуючого в екзилі. [entries|archive|friends|userinfo]
Blacky

[ website | "Замки і храми України" ]
[ userinfo | Блекопедія ]
[ archive | Раніше ]

Summary: рейнські карнавали, якісна архітектура, рОботи і трошки Румунії [березень. 10-е, 2017|12:23 am]
Blacky
[Tags|, , , , , , , ]


За останні роки 4 набралося вже з десяток, як не більше, поїздок, про які для себе жодних зарубок в жж на пам'ять не зробила. І завжди про таке жалкую - бо жж-шні пости якось впорядковують побачене, слугують спогадам як милиці. Тому про поїздку 3-7 березня на рейнські карнавали я таки напишу.
Просто собі балкон в німецькому Оффенбурзі.

Тут карнавали будуть лише згадками - і про Вайль-ам-Райні, і про Базель зроблю великі окремі пости. Тут буде більше про все, що бачила поза карнавалами.

Щастя подорожуватиCollapse )


Обов'язково постараюся повернутися на місцеві фастнахти. І бажано - з Грицем. 
Посилання5 котів в мішкуНу і?

navigation
[ viewing | most recent entries ]