?

Log in

No account? Create an account
Екзарх Всього Існуючого в екзилі. [entries|archive|friends|userinfo]
Blacky

[ website | "Замки і храми України" ]
[ userinfo | Блекопедія ]
[ archive | Раніше ]

січня 8-е, 2019

Півгодини в Криворівні [січень. 8-е, 2019|02:40 am]
Blacky
[Tags|, , , ]


Архів власного жж - дуже корисна часом річ. Можна подивитися. що там де коли і о котрій починалося. Ну от я і подивилася. У 2018 р. колядувати у Буковці та Криворівні почали по другій. У 2010 р. - теж по другій.
Ну от і вирішила, що воно завжди так - по другій. По-другому треба було вирішувати.


Але постфактум шо вже зробиш.20 кадрів щеCollapse )
ПосиланняНу і?

navigation
[ viewing | січня 8-е, 2019 ]
[ go | Попередній день|Наступний день ]